Publimedia Business
Tel.: +4 0721 44 65 84 office@publimedia-business.com

Termeni și Condiții

Prin utilizarea acestui Site sunteți de acord cu următoarele:

1. Drepturi de proprietate intelectuală:

Site-ul www.publimedia-business.com și ”conținutul” acestuia (texte, imagini, sigle, fișiere audio sau video, sloganuri) sunt proprietatea și în administrarea companiei Publi Media Business. Este strict interzisă copierea, reproducerea sau utilizarea Conținutului fără permisiunea în scris a Publi Media Business.

2. Condiții pentru utilizarea Site-ului:

 • Condițiile generale de acces și utilizare ("Termeni și Condiții") sunt aplicabile în totalitate și necondiționat tuturor vizitatorilor / utilizatorilor Site-ului.
 • Conținutul Site-ului este cu titlu informativ și nu creează raporturi juridice sau obligații pentru Publi Media Business.
 • Accesul către acest Site poate fi restricționat sau suspendat oricând, fără o înștiințare prealabilă, inclusiv din motive de securitate sau de mentenanță.

3. Obligațiile și drepturile utilizatorilor:

 • Conținutul se poate descărca doar în scopul pentru care a fost creat Site-ul, pentru folosul personal, cu condiția ca utilizatorul să respecte prevederile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Termenii și Condițiile de față.
 • Este interzisă distribuirea, modificarea, copierea, transmiterea, reproducerea, publicarea, transferarea, vinderea sau folosirea Conținutului în alt mod, fără acordul în scris al Companiei Publi Media Business.
 • Este interzisă utilizarea Site-ului în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere / ofertă cu caracter comercial.
 • Publi Media Business își rezervă dreptul de a restricționa oricând accesul oricărui utilizator / vizitator care încalcă prevederile Termenilor și Condițiilor.

4. Confidențialitate

 • Orice informații personale (numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail) transmise pe site, prin e-mail sau prin altă modalitate, vor fi folosite în conformitate cu Politica de Etică și Confidențialitate (capitolul 8).

5. Modificări ale conținutului

 • Site-ul poate fi modificat oricând și în orice condiții, fără preaviz.
 • Publi Media Business nu își asumă răspunderea pentru felul în care este accesat și / sau utilizat Conținutul Site-ului de către utilizatori sau pentru implicațiile care ar putea decurge din accesarea și / sau utilizarea acestuia.

6. Exonerarea de răspundere

 • Accesarea și utilizarea www.publimedia-business.com este o alegere care aparține exclusiv utilizatorului.
 • Compania Publi Media Business sau orice altă persoană implicată în conceperea, producerea sau dezvoltarea Site-ului nu sunt răspunzatoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, care ar putea rezulta în urma accesării și utilizării Site-ului sau a Conținutului său.
 • Publi Media Business nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru niciun prejudiciu care ar putea să apară în urma accesării sau utilizării Site-ului, a descărcării oricărui material, informație, text, imagine, fișier video sau audio de pe acest Site.

7. Link-uri pe site-urile unei terțe părți

 • www.publimedia-business.com conține link-uri către alte site-uri. Accesarea acestor link-uri este la libera alegere a utilizatorului. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor în cauză.
 • Publi Media Business nu garantează conținutul, calitatea sau natura site-urilor care pot fi accesate prin legături de pe Site. Dacă utilizatorul accesează aceste link-uri își asumă personal orice fel de risc.

8. Politica de Confidențialitate

Prevederi Generale:

 • www.publimedia-business.com respectă dreptul la intimitate și viață privată și se conformează legislației în vigoare referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Protecția datelor cu caracter personal:

 • Publi Media Business nu colectează nicio informație care ar putea permite identificarea persoanelor fizice (de exemplu: nume, adresa, număr de telefon, email), în afara cazului în care acestea sunt oferite în mod voluntar de utilizatori.
 • Furnizarea voluntară de informații reprezintă consimțământul utilizatorului pentru ca datele sale personale să fie folosite în conformitate cu termenii prezentei Politici de Confidențialitate.
 • Dacă utilizatorul a comunicat deja datele sale personale și vrea ca acestea să fie scoase din baza de date a Site-ului, poate solicita oricând acest lucru folosind pagina Contact.
 • Atunci când utilizatorul furnizează date personale, Publi Media Business le poate folosi pentru a contacta utilizatorul cu scopul de a răspunde unei solicitări ale acestuia.
 • Publi Media Business va păstra confidențialitatea datelor personale ale utilizatorilor și nu le va retransmite unor terțe părți.

9. Revizuiri ale Termenilor și Condițiilor:

 • Publi Media Business își rezervă dreptul de a modifica, adăuga sau retrage Termenii și Condițiile Site-ului la orice oră și fără preaviz.
 • Orice utilizare a Site-ului, după schimbarea acestor Termeni și Condiții, înseamnă implicit că utilizatorul este de acord cu modificările apărute.

10. Legislație aplicabilă și litigii

 • Termenii și Condițiile prezente sunt guvernate de legile din România.
 • Orice neînțelegeri apărute în legătură cu utilizarea Site-ului vor fi soluționate de instanțele române competente.